Uzsāks bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas programmu ārstu palīgiem

Uzsāks bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas programmu ārstu palīgiem

26.03.2018
  • Veselības ministrija uzsāk Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu*, kura ietvaros ārstu palīgiem būs pieejama akreditēta bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas programma. Pēc studiju programmas pabeigšanas ārstu palīgi iegūs diplomu un sertifikātu ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.
  • Apmācību programmu īstenos Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža. Projektu paredzēts īstenot kopumā 3 gadus. Šajā laikā plānots apmācīt 380 ārstu palīgus darbam Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestā.
  • Pretendentiem, kuri iepriekš ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju “Ārsta palīgs”, prognozējamais studiju ilgums 1 gads. Savukārt pretendentiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) prognozētais studiju ilgums – 2 gadi.
    Interesenti aicināti pieteikties studijām no šā gada 22.marta līdz 29.martam. Mācības paredzēts uzsākt 3.aprīlī. Vairāk informācijas elektroniski: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapa; www.rcmc.lv ; E-pasts: [email protected]; LU Rīgas Medicīnas koledžas mājas lapa www.rmkoledza.lv; E-pasts: [email protected].

*Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķis  “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001

Informācijas avots: Veselības ministrija