Par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegtā materiālā vai cita veida atbalsta paziņojumu iesniegšanu

Par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegtā materiālā vai cita veida atbalsta paziņojumu iesniegšanu

28.03.2018

  • Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).
  • Ņemot vērā, ka termiņa pēdējā diena (31.marts) ir sestdiena, paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 3.aprīlim (ieskaitot).
  • Ja paziņojums nosūtīts pa pastu drukātā veidā, Inspekcija aicina paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu, kas atbilst iesniegtajam, nosūtīt bez droša elektroniskā paraksta uz e-pasta adresi [email protected].

Informācijas avots: Veselības inspekcija