Retinoīdiem Eiropas Savienībā tiks atjaunināti grūtniecības nepieļaušanas pasākumi

Retinoīdiem Eiropas Savienībā tiks atjaunināti grūtniecības nepieļaušanas pasākumi

28.03.2018

Brīdinājums par iespējamu neiropsihiatrisku traucējumu risku jāpievieno arī perorālajiem retinoīdiem

 • Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir pabeigusi retinoīdus saturošu zāļu vērtēšanu un apstiprina, ka nepieciešams atjaunināt grūtniecības nepieļaušanas pasākumus to lietošanas laikā. Turklāt perorālo retinoīdu zāļu informācijā tiks iekļauts brīdinājums par iespējamiem neiropsihiatriskiem traucējumiem (piemēram, depresiju, trauksmi un garastāvokļa pārmaiņām).
 • Retinoīdiem pieder acitretīns, adapalēns, alitretinoīns, beksarotēns, izotretinoīns, tazarotēns un tretinoīns. Šīs zāles tiek lietotas iekšķīgi vai uz ādas uzklājama krēma vai gela veidā, lai ārstētu vairākas slimības, kas galvenokārt skar ādu, tostarp akni un psoriāzi. Daži retinoīdi tiek lietoti arī noteiktu vēža veidu ārstēšanai.
 • Vērtēšanā tika apstiprināts, ka perorālie retinoīdi var kaitēt auglim un tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Turklāt perorālie retinoīdi – acitretīns, alitretinoīns un izotretinoīns, kas tiek lietoti tādu slimību ārstēšanai, kuras galvenokārt skar ādu, sievietēm ar reproduktīvu potenciālu (sievietēm, kurām var būt bērni) jālieto saskaņā ar jaunās grūtniecības nepieļaušanas programmas (GNP) nosacījumiem.
 • Arī topiskos (uz ādas lietojamos) retinoīdus nedrīkst lietot grūtniecības laikā un sievietēm, kas plāno grūtniecību.

Tālāk ir sniegta plašāka informācija

 • Nav pietiekamu datu par perorāli lietojamu retinoīdu neiropsihisku traucējumu risku, tāpēc nebija iespējams pilnībā noskaidrot, vai šo risku tiešām nosaka retinoīdu lietošana. Tomēr jāievēro, ka pacienti ar smagām ādas slimībām var būt pakļauti lielākam neiropsihisku traucējumu riskam pašas slimības raksturojuma dēļ. Tāpēc perorālo retinoīdu zāļu informācija tiks atjaunināta, iekļaujot tajā brīdinājumu par minēto iespējamo risku. Pieejamie dati liecina, ka topiskajiem retinoīdiem nav neiropsihiatrisku blakņu riska, tāpēc šo zāļu informācijā nav jāiekļauj papildu brīdinājumi.
 • Retinoīdu vērtēšanu veica EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas izanalizēja pieejamos datus, tostarp publicēto literatūru, pēcreģistrācijas ziņojumus par blaknēm un papildu informāciju, kas iegūta ieinteresēto pušu sanāksmēs un iesniegta rakstiskā veidā.
 • EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir atbalstījusi PRAC ieteikumus un pieņēmusi EMA gala lēmumu šajā jautājumā. CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura pieņems juridiski saistošu lēmumu, kas būs piemērojams visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Informācija pacientiem

 • Retinoīdus saturošas zāles galvenokārt tiek lietotas ādas slimību ārstēšanai, piemēram, smagas aknes, kas ir kaitīgas nedzimušam bērnam, ja šīs zāles tiek lietotas grūtniecības laikā.
 • Iekšķīgi lietojamos retinoīdus nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
 • Turklāt iekšķīgi lietojamos retinoīdus – acitretīnu, alitretinoīnu un izotretinoīnu – nedrīkst lietot sievietes ar reproduktīvo potenciālu, ja netiek ievēroti retinoīdu GNP nosacījumi.
 • Acitretīna, alitretinoīna un izotretinoīna grūtniecības nepieļaušanas programma ietvers:
  • grūtniecības pārbaužu (testu) veikšanu pirms ārstēšanas uzsākšanas, tās laikā un pēc tās pabeigšanas;
  • vismaz vienas efektīvas kontracepcijas metodes izmantošanu ārstēšanas laikā un pēc tās;
  • “Riska apzināšanās apliecinājuma veidlapu”, kas apstiprina, ka pacientēm sniegti atbilstošie ieteikumi;
  • “Pacienta brīdinājuma kartīti”, kas atgādina, ka šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības laikā, un ietver informāciju par grūtniecības testu veikšanu un efektīvas kontracepcijas nepieciešamību.
 • Iepriekš minētā informācija tiks iekļauta arī zāļu lietošanas informācijā (zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā) un uz zāļu ārējā iepakojuma tiks pievienots ierāmēts brīdinājums.
 • Uz ādas lietojamiem retinoīdiem ir mazāks risks radīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam. Tomēr piesardzības nolūkā tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā vai sievietes, kuras plāno grūtniecību.
 • Lietojot perorālos retinoīdus, ir iespējams tādu traucējumu risks kā depresija un trauksme. Perorālo retinoīdu lietošanas instrukcijās tiks iekļauts attiecīgs brīdinājums, norādot arī simptomus, kam jāpievērš uzmanība (piemēram, garastāvokļa vai uzvedības pārmaiņas). Pacientiem jautājumu gadījumā par savu ārstēšanu jāvēršas pie ārsta vai farmaceita.

Informācija veselības aprūpes speciālistiem

Izvērtējot pieejamos datus par retinoīdus saturošu zāļu saistību ar teratogēniskumu un neiropsihiskiem traucējumiem, secināts, ka nepieciešams aktualizēt ieteikumus grūtniecības nepieļaušanai un uzlabot informētību par iespējamu neiropsihisku traucējumu risku.

 • Perorālajiem retinoīdiem (acitretīns, alitretinoīns, beksarotēns, izotretinoīns un tretinoīns) piemīt izteikta teratogenitāte un tos nedrīkst lietot grūtniecības laikā.
 • Sievietēm ar reproduktīvu potenciālu acitretīns, alitretinoīns un izotretinoīns jālieto saskaņā ar GNP nosacījumiem. Tie ietver:
  • ikvienas sievietes grūtniecības iestāšanās potenciāla novērtēšanu;
  • grūtniecības testu veikšanu pirms ārstēšanas uzsākšanas, tās laikā un pēc tās;
  • vismaz vienas efektīvas kontracepcijas metodes nepieciešamību ārstēšanas laikā un pēc tās;
  • “Riska apzināšanās apliecinājuma veidlapu”, kas zāļu parakstītājam jāizskata kopā ar pacienti, apliecinot, ka pacienti ir saņēmuši un sapratuši atbilstošos ieteikumus.
 • Ņemot vērā beksarotēna un perorālā tretinoīna pacientu mērķpopulāciju un onkoloģisko indikāciju, kas pakļauta speciālistu uzraudzībai slimnīcas apstākļos, šīm zālēm GNP piemērošana nav nepieciešama.
 • Tiks izplatīti atjaunināti izglītojoši materiāli, kas būs palīgs, sazinoties ar sievietēm, kam ir reproduktīvs potenciāls, par perorālo retinoīdu risku pirms acitretīna, alitretinoīna un izotretinoīna parakstīšanas.
 • Par topiskajiem retinoīdiem (adapalēnu, alitretinoīnu, izotretinoīnu, tazarotēnu un tretinoīnu) pieejamie dati liecina, ka pēc lokālas šo zāļu lietošanas nav būtiskas sistēmiskas zāļu absorbcijas un maz ticams, ka šie preparāti varētu izraisīt kaitējumu auglim. Tomēr piesardzības nolūkā topiskie retinoīdi ir kontrindicēti grūtniecības laikā un sievietēm, kas plāno grūtniecību.
 • Ziņojumi par depresijas gadījumiem, depresijas pastiprinātu trauksmi un garastāvokļa pārmaiņām pacientiem, kuri lieto perorālos retinoīdus, tiek saņemti reti. Publicētā literatūrā un blakņu ziņojumos pieejamie pierādījumi ir pretrunīgi, un daudziem publicētiem pētījumiem ir vairāki trūkumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, nav iespējams konstatēt skaidru neiropsihisko traucējumu riska palielināšanos pacientiem, kas lieto perorālos retinoīdus, salīdzinot ar pacientiem, kuri tos nelieto.
 • Tomēr, ņemot vērā, ka smagas ādas slimības palielina psihiatrisku traucējumu risku, perorālo retinoīdu zāļu informācijā tiks iekļauts brīdinājums par šo iespējamo risku.
 • Pacienti, kuri lieto perorālos retinoīdus, jābrīdina, ka viņiem var parādīties garastāvokļa un/vai uzvedības pārmaiņas un ka viņiem un viņu ģimenēm tam jāpievērš uzmanība un jāvēršas pie ārsta, ja tas notiek.
 • Pacienti, kuri lieto perorālos retinoīdus, ir jāuzrauga, vai viņiem nerodas depresijas pazīmes, un nepieciešamības gadījumā jāsūta pie speciālista atbilstošai ārstēšanai. Īpaša uzmanība jāpievērš pacientiem ar depresiju anamnēzē.
 • Topiski lietojamiem retinoīdiem (adapalēnam, alitretinoīnam, izotretinoīnam, tazarotēnam un tretinoīnam) nav būtiskas sistēmiskas absorbcijas, un maz ticams, ka tie varētu izraisīt neiropsihiskus traucējumus.
 • Plašāka informācija būs savlaicīgi pieejama nacionālā līmenī, kad šie ieteikumi tiks īstenoti.

Vairāk par šīm zālēm

Retinoīdi ir A vitamīna atvasinājumi, kas ir pieejami iekšķīgi lietojamu kapsulu formā vai kā uz ādas uzklājami krēmi un geli. Iekšķīgi lietojamie retinoīdi tiek izmantoti, lai ārstētu dažādas smagas aknes formas, smagu roku ekzēmu, kuras gadījumā ārstēšana ar kortikosteroīdiem nav efektīva, smagas psoriāzes formas, citas ādas slimības, kā arī noteiktu vēža veidu ārstēšanai. Uz ādas lietojamie retinoīdi tiek izmantoti dažādu ādas slimību, tostarp vieglas un vidēji smagas aknes, ārstēšanai.

Tālāk minētie retinoīdi ir reģistrēti nacionālās procedūrās vairākās ES dalībvalstīs un ir ietverti šajā vērtēšanas procedūrā: acitretīns, adapalēns, alitretinoīns, izotretinoīns, tazarotēns un tretinoīns. Alitretinoīns ir reģistrēts arī ES centralizētā reģistrācijas procedūrā ar komercnosaukumu “Panretin” ādas bojājumu ārstēšanai AIDS pacientiem, kuriem ir Kapoši sarkoma (ādas vēža veids). Beksarotēns ir reģistrēts ES centralizētā procedūrā ar komercnosaukumu “Targretin”, lai ārstētu ādas T‑šūnu limfomu (rets limfoīdo audu vēzis).

Latvijā nacionāli reģistrētas šādas retinoīdus saturošas zāles

 • Iekšķīgi lietojamas zāles, uz kurām attiecas GNP: 
  Roaccutane (isotretinoinum), Neotigason (acitretinum).
 • Lokāli lietojamas zāles: 
  Differin (adapalenum), Treclinac (clindamycinum, tretinoinum).

Vairāk par šo procedūru

Retinoīdu vērtēšana tika sākta 2016. gada 8. jūlijā pēc Apvienotās Karalistes lūguma saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu.

Vērtēšanu vispirms veica Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), kas atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu drošuma jautājumu izvērtēšanu un sagatavoja iepriekš minēto ieteikumu komplektu. PRAC ieteikumi tika pārsūtīti Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejai (CHMP), kas atbild par jautājumiem saistībā ar cilvēkiem paredzētajām zālēm un ir pieņēmusi EMA gala lēmumu.

CHMP lēmums tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura pieņems juridiski saistošu lēmumu, kas būs piemērojams visās ES dalībvalstīs.

Vēre:

EMA/165360/2018, Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use. Warning on possible risk of neuropsychiatric disorders also to be included for oral retinoids. Retrieved: 23.03.2018.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra