Zāļu valsts aģentūra publicē 2017. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra publicē 2017. gada publisko pārskatu

18.04.2018

Zāļu valsts aģentūra 2017. gada publiskajā pārskatā ir apkopojusi informāciju par aģentūras paveikto pagājušajā gadā zāļu reģistrācijas, klīnisko pētījumu uzraudzības, aptieku licencēšanas un citās aģentūras darbības jomās. Nelielam ieskatam daži skaitļi, kas raksturo pērnā gada darbu:

  • reģistrētas 254 zāles,
  • pārreģistrētas 182 zāles,
  • izsniegtas 7248 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas,
  • 50 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai,
  • Latvijā kopumā 2017. gadā noritēja 278 zāļu klīniskie pētījumi,
  • saņemts 588 ziņojums par zāļu blaknēm,
  • Zāļu ekspertīzes laboratorijā – 119 zāļu paraugu analīzes; pēc aptieku pieprasījuma pagatavoti 349 titrētie šķīdumi, indikatori un reaktīvi; atlasīti un testēti 97 attīrītā ūdens paraugi, ko iegūst aptiekās,
  • 253 paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā paziņošanas procedūrā un informācijas ievietošana LATMED datubāzē,
  • 218 farmaceitiskā produkta sertifikāti un 30 brīvās tirdzniecības sertifikāti,
  • izsniegtas/pārreģistrētas 343 aptieku licences, 46 zāļu lieltirgotavu licences, 19 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 4 licences zāļu ražošanas uzņēmumam, kas ražo aktīvo vielu.

Aicinām lasīt Zāļu valsts aģentūras 2017. gada publisko pārskatu mūsu tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas”.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra