Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Hematoloģisko ļaundabīgo audzēju recidīvu biežuma un mirstības rādītāju palielināšanās pacientiem, kuri pēc asinsrades cilmes šūnu transplantācijas (ACŠT) saņēma azitromicīna terapiju”