Publiskā apspriešana par Eiropas Zāļu aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi

Publiskā apspriešana par Eiropas Zāļu aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi

11.05.2018

  • Informējam, ka Eiropas Komisija rīko publisko apspriešanu par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) maksas pakalpojumu cenrādi. Publiskā apspriešana ir daļa no pētījuma, kas tiek veikts, lai izvērtētu EMA piemēroto maksu par sniegtajiem pakalpojumiem zāļu reģistrēšanas un drošuma uzraudzības jomā – proti, maksas samērīgumu un citus aspektus.
  • Viedokļus izteikt aicināti farmaceitiskās darbības uzņēmumi, sabiedrības pārstāvji, veselības aprūpes speciālistus, pacientus pārstāvošas asociācijas, kā arī citas organizācijas, kuras ir saistītas ar EMA maksas pakalpojumu sniegšanu. Publiskajā apspriešanā var piedalīties līdz 2018. gada 2. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (angļu valodā). Daži anketā ietvertie jautājumi ir paredzēti tieši farmācijas nozarei, akadēmiskām un pētniecības organizācijām, kuras salīdzinoši biežāk izmanto EMA maksas pakalpojumus.
  • Eiropas Zāļu aģentūra ir Eiropas galvenā zāļu jomas regulatorā iestāde. Tajā zāles tiek reģistrētas centralizēti, un to reģistrācija ir spēkā visā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Vairāk lasiet Eiropas Komisijas publicētā ziņā.

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra