Precizē kārtību, kādā būs atļauts reklamēt zāles

Precizē kārtību, kādā būs atļauts reklamēt zāles

25.05.2018

  • 22.maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas (VM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā tiek reklamētas zāles*.
  • Lai veicinātu ar zāļu reklāmu saistīto izdevumu caurskatāmību, noteikumu projekts paredz, ka no nākamā gada zāļu ražotājam papildus jau noteiktajai informācijai būs jāiesniedz ziņas arī par organizētajiem un sponsorētajiem pasākumiem – par atalgojumu lektoriem un konsultantiem, tehnisko nodrošinājumu, ēdināšanu u.c. Līdz šim zāļu ražotājs sniedza informāciju tikai par atbalstu biedrībām un ārstniecības iestādēm. Savukārt, lai mazinātu iespēju, ka reģistrācijas apliecības īpašnieks izvairās no informācijas sniegšanas, noteikumu projektā iekļauta prasība iesniegt paziņojumu arī tajos gadījumos, ja atbalsts nav sniegts vai pasākumi nav sponsorēti.
  • Tāpat, lai novērstu korupcijas risku, noteikumu projektā precizētas ārstniecības personu un farmācijas uzņēmumu pārstāvju attiecības, nosakot, kam un kādus labumus drīkst piedāvāt. Noteikts, ka labuma vērtība nedrīkst pārsniegt 10 eiro un tas paredzēts speciālista izglītošanai, tāpat speciālistiem paredzētie pasākumi tiek pakārtoti zinātniskam mērķim un nesatur izklaides u.c. nepiemērotus pasākumus.
  • Noteikumu projektā precizētas atsevišķas normas attiecībā uz zālēm, kurām ir augsts farmakovigilances – iespējama kaitējuma cilvēka veselībai – risks un kuras aizliegts reklamēt, un kuru bezmaksas paraugu nodošana ārstniecības personām ir aizliegta.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus””

Informācijas avots: Veselības ministrija