Valdība pilnveido E-veselības noteikumus

Valdība pilnveido E-veselības noteikumus

25.05.2018

  • 22.maijā Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz grozījumus  E-veselības lietošanas noteikumos*, lai mediķi un sabiedrība varētu jūtami efektīvāk izmantot šo vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.
  • Ņemot vērā veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu, grozījumi nosaka, ka no nākamā gada E-veselībā būs pieejama informācija par personas apdrošināšanas statusu un tiesībām saņemt valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību.
  • Tāpat precizēts termiņš, kādā stacionārajai ārstniecības iestādei ir pienākums nodrošināt izraksta-epikrīzes sagatavošanu E-veselības sistēmā. Paredzēts, ka izraksts-epikrīze E-veselībā jāievada nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes. Priekšlikumu mazināt termiņu ieteica ģimenes ārsti, jo šīs informācijas pēc iespējas ātrāka esamība ir būtiska turpmākajā pacienta ārstēšanas procesā.
  • Grozījumos iestrādāti arī papildinājumi e-nosūtījumam. No 2019.gada 1.janvāra e-nosūtījums tiks papildināts ar speciālajām atzīmēm, kas būtiskas pacienta ārstēšanas organizēšanai, piemēram, atsevišķs lauks, lai norādītu nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma steidzamību, vai, ka nosūtījums izsniegts “dinamiskajai novērošanai”.
  • Tāpat paredzēts, ka ārstniecības iestādei ir tiesības noformēt nosūtījumu uz veidlapas, ja E-veselībā rastos tehniski traucējumi, bet pacientam veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams steidzami saņemt.
  • Noteikumu projekts paredz, ka līdz 2021.gada 31.decembrim pacientam, klātienē iesniedzot NVD iesniegumu vai nosūtot pa pastu pilnvaru, kuras paraksta īstumu apliecinājis notārs, ir tiesības pilnvarot citu personu apstrādāt E-veselības sistēmā pieejamos datus pacienta vietā. 
  • Savukārt no 2022.gada datiem E-veselībā varēs piekļūt,- tikai izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus piemēram, e-ID karti. Saskaņā ar sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Personu apliecinošo dokumentu likumā” no 2022.gada 1.janvāra. e-ID karte noteikta kā prioritārs personas apliecinošo dokuments.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”” 

Informācijas avots: Veselības ministrija