Atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas

Atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas

01.06.2018

  • Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. 
  • Tiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas, ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēti atbalsta veidi* ar kopējo finansējumu gandrīz 10 milj. eiro apmērā.
  • “Esam atraduši risinājumu, kā varam palīdzēt ārstiem un māsām uzsākt darbu reģionos, tādejādi padarot tur dzīvojošajiem cilvēkiem veselības aprūpi daudz pieejamāku,” uzsver veselības ministre Anda Čakša. 
Atbalstu varēs saņemt ārstniecības personas, kuras darbu uzsāks ārpus Rīgas: 
  • stacionārā;
  • ģimenes ārsta praksē;
  • psihiatrijas praksē; 
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
  • Apņemoties sniegt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 5 gadus, ārstniecības personas varēs saņemt dažāda veida kompensācijas – piemēram, vienreizēju pārcelšanās kompensāciju par darbu reģionos (kompensācija pienākas arī par katru ģimenes locekli) un terminētu ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju uz laiku līdz 24 mēnešiem.
  • Tāpat paredzēta atsevišķa kompensācija par specifisku zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu tiem ģimenes ārstiem, kuri vēlas atstāt savu praksi jaunajam speciālistam. Minētā kompensācija paredzēta abiem ārstiem – gan ģimenes ārstam, kas nodod praksi, gan ģimenes ārstam, kas šo praksi pārņem un turpinās darbu.
  • Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada septembrim, un šajā laikā plānots piesaistīt 1420 ārstniecības personas un atbalstīt 100 ģimenes ārstu prakses. Jau šobrīd lielu interesi iesaistīties izrāda Alūksne, Balvi, Gulbene, Jaunpiebalga, Liepāja, Sigulda, Tukums un Ventspils.
 “Jaunam speciālistam, pārceļoties uz citu pilsētu, ir ļoti daudz jautājumu un neziņas, tāpēc šāda veida atbalsts ir lieliska iespēja, uzsākot savu profesionālo darbību pavisam jaunā vietā,” norādīja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis, uzsverot, ka šis ir būtisks stimuls pieņemt lēmumu par labu darbam ārpus Rīgas.
 
* Ārstniecības  un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”9.2.5.0/17/I/001
 
Prezentācija no 31.maija preses konferences par atbalstu ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas (*pdf.)
 
 
Informācijas avots: Veselības ministrija