Reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa

Reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa

01.06.2018

 • Informējam, ka zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka (reģistrācijas īpašnieka) maiņa (jaunais reģistrācijas īpašnieks ir cita juridiska persona) ir nacionālas izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā, kuras nacionālā, savstarpējās atzīšanas (MRP) un decentralizētā (DCP) procedūrā reģistrētām zālēm izvērtē Zāļu valsts aģentūra (ZVA).

Lai veiktu reģistrācijas īpašnieka maiņu, esošajam reģistrācijas īpašniekam jāiesniedz ZVA iesniegums par II tipa izmaiņām. Tajā jānorāda šādi dati un informācija:

 • zāļu nosaukums un zāļu reģistrācijas numurs
 • esošā reģistrācijas īpašnieka vārds, uzvārds vai firma un adrese un jaunā reģistrācijas īpašnieka vārds, uzvārds vai firma un adrese
 • apliecinājums par pilnīgas un pirms nodošanas atjaunotas zāļu reģistrācijas lietas (dokumentācijas) vai tās kopijas pieejamību un nodošanu jaunajam reģistrācijas īpašniekam
 • jaunā reģistrācijas īpašnieka apliecinājums par spēju nodrošināt reģistrācijas īpašnieka pienākumu izpildi atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvos aktos par zāļu reģistrēšanu, ražošanu, kontroli, ievešanu, izvešanu, izplatīšanu, marķēšanu un lietošanas instrukcijām, reklamēšanu, farmakovigilances kārtību un klīnisko izpēti, apliecinājumā norādot:
  • par farmakovigilanci atbildīgo kvalificēto personu (Qualified Person for pharmacovigilance – QPPV), tās darbības vietas adresi, e-pasta adresi, tālruni (saziņai arī ārpus darbalaika), tās kvalifikāciju un īsu darbības un pieredzes aprakstu
  • nacionāla līmeņa kontaktpersonu farmakovigilances jomā, kura dzīvo un strādā Latvijā. Ja atbildīgā persona nedzīvo un nestrādā Latvijā, norāda tās kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, darbības vietas adresi, e-pasta adresi, tālruni, tai skaitā saziņai ārpus darbalaika
  • zinātnisko dienestu, kas saskaņā ar normatīviem aktiem par zāļu reklamēšanu ir atbildīgs par informāciju, kura tiek sniegta par zālēm, – dienesta adresi, e-pasta adresi, tālruni un faksa numuru
 • zāļu apraksts, marķējuma teksts un lietošanas instrukcija, kurā norādīts jaunais reģistrācijas īpašnieks
 • datums, kad persona, kurai paredzēts izsniegt zāļu reģistrācijas apliecību, pārņems iepriekšējā reģistrācijas īpašnieka pienākumus
 • dokuments, kas apliecina maksājumu par novērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 873 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” (4.5. vai 11.5. apakšpunkti).

Lūdzam ņemt vērā, ka dokumenti ir jāparaksta gan esošajam, gan jaunajam reģistrācijas īpašniekam.

Piezīme

 • Ja zāles ir reģistrētas savstarpējās atzīšanas (MRP) vai decentralizētā (DCP) procedūrā reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa ir nacionālas izmaiņas, bet izmaiņas farmakovigilances sistēmā (C.I.8.a) un, ja attiecināms, zāļu nosaukuma maiņa (IB tipa A.2) ir jāveic kā MRP/DCP izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā.
 • Vairāk informācijas par prasībām reģistrācijas īpašnieka maiņai lasiet Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumos Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība” (82. un 83. punktos).

Dokumentu iesniegšana reģistrācijas īpašnieka maiņai:

Informācijas avots: Zāļu valsts aģentūra