VM optimizē padotības iestāžu struktūru

VM optimizē padotības iestāžu struktūru

01.06.2018

  • Lai izveidotu optimālu Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūru un pilnveidotu darba efektivitāti, piecās no tām tiks veikta reorganizācija*. Tiks pārskatītas šo iestāžu veiktās funkcijas, uzlabojot tajās veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanu, veselības datu analīzi, kā arī nodrošinot lielāku atbalstu ārstniecības iestādēm kvalitātes un pacientu drošības jautājumos.
  • Galvenās izmaiņas plānotas saistībā ar stratēģiskā iepirkuma organizāciju, datu analīzes kapacitātes stiprināšanu, uzraudzības funkciju uzlabošanu atbilstoši pacientu interesēm un kvalitatīvas veselības aprūpes procesa organizācijai, kā arī starptautisko konvenciju prasībām atbilstošas antidopinga sistēmas nodrošināšanu.
  • No 1.jūlija tiks reorganizēts Valsts sporta medicīnas centrs, izveidojot Latvijas Antidopinga biroju. Birojs turpmāk būs atbildīgs par dopinga kontroles un ierobežošanas jautājumiem saskaņā ar Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā un Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju. Savukārt Valsts sporta medicīnas centra īstenotās veselības aprūpes funkcijas tiks nodotas Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai.
  • Paredzēts, ka no 1.septembra valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību veselības nozarē un līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veiks viena iestāde – Nacionālais veselības dienests. Savukārt Veselības inspekcija pārņems atlīdzības prasījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām iedzīvotājiem no Ārstniecības riska fonda. Atlīdzības izmaksu atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam nodrošinās Nacionālais veselības dienests.
  • Slimību profilakses un kontroles centrs tiks attīstīts kā metodiskais atbalsts ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos. Ņemot vērā, ka ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumi ir cieši saistīti ar ārstniecībā izmantojamām klīniskajām vadlīnijām, klīniskiem algoritmiem, klīniskiem ceļiem un indikatoriem, Slimību profilakses un kontroles centram no Nacionālā veselības dienesta plānots pārņemt klīnisko vadlīniju izvērtēšanas un reģistrēšanas funkcijas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu metodisko atbalstu.
  • Savukārt ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu, kā arī ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanas funkcijas paredzēts nodot Zāļu valsts aģentūrai. Ņemot vērā, ka lielāko daļu medicīnisko tehnoloģiju (zāļu un medicīnisko ierīču) novērtēšanu un apstiprināšanu veic Zāļu valsts aģentūra, lietderīgāk un efektīvāk šo funkciju īstenošanu ir koncentrēt vienā iestādē.

*Rīkojuma projekts “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”

  • Video no veselības ministres Andas Čakšas preses brīfinga pirms 2018.gada 29.maija Ministru kabineta sēdes par plānoto Veselības ministrijas piecu padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju – skatīt šeit.

Prezentācija no 29.05. preses brīfinga pieejama šeit

Informācijas avots: Veselības ministrija