Mazina birokrātiju veselības nozarē

15.06.2018

  • Lai mazinātu birokrātiju veselības nozarē un vienkāršotu administratīvās procedūras, 12.jūnijā valdības sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka C hepatīta pacientu reģistra uzturēšanas kārtību*.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos apstiprina jaunu C hepatīta pacientu karti, kurā visa iekļaujamā informācija ir iedalīta 3 daļās: 
  1. pacienta dati (informācija galvenokārt aizpildīsies automātiski no Iedzīvotāju reģistra);
  2. diagnostika (informācija daļēji ielasīsies automātiski no Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas);
  3. ārstēšana.
  • Vienlaikus mazināts arī C hepatītu pacientu reģistrā ievadāmās informācijas apjoms, piemēram, vairs nebūs jāievada informācija par pacienta sociālo statusu, riska faktoriem. Tāpat ir vienkāršotas prasības diagnozes noteikšanas gaitas atspoguļojumam un ziņojumam par aknu patoloģijas apstiprināšanu.
  • Jau ziņots, ka Veselības ministrija turpina pārskatīt normatīvos aktus, lai mazinātu birokrātiskās procedūras. Atvieglojot ārstniecības iestāžu darbu, rosināts par ceturtdaļu samazināt pārskatu veidlapu skaitu, kas tiek iesniegts Slimību profilakses un kontroles centrā.
* Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”
Informācijas avots: Veselības ministrija