Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdē iecelts Jānis Komisars

15.06.2018

  • 13.jūnijā notikušajā kapitāldaļu turētāja sanāksmē Paula Stradiņa klīniskās universitāte slimnīcas valdes locekļa amatā iecelts Jānis Komisars.
  • Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam Jānis Komisars amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ kandidātu, kas izvēlēts atklāta konkursa kārtībā.
  • Jānis Komisars ir ieguvis inženiera izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā un pēdējos piecus gadus strādājis Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā kā jaunā A korpusa projekta vadītājs, no 2016.gada – kā Jaunās būvniecības daļas vadītājs.
  • Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā darbu turpina valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un valdes locekle Elita Buša. Ņemot vērā to, ka Arta Biruma maija beigās uzrakstīja iesniegumu par amata atstāšanu, viens valdes locekļa amats bija kļuvis vakants.

Informācijas avots: Veselības ministrija