Reģistrētas multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

Reģistrētas multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

15.06.2018

  • Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” reģistrētas Latvijas Neirologu biedrības vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas “Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas”.
  • Vadlīnijās sniegta aktualizēta informācija par multiplās sklerozes klasifikāciju, diagnostiku, diferenciāldiagnozi, terapiju un rehabilitāciju, ņemot vērā, ka pēdējās multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas Latvijā tika reģistrētas 2014. gadā un savu aktualitāti ir zaudējušas.
  • Vadlīnijās sniegti ieteikumi par multiplās sklerozes pašreizējām ārstēšanas iespējām, aktualizējot multiplās sklerozes ārstēšanas algoritmus un sīkāk pievēršoties slimību modificējošas medikamentozās terapijas taktikai. Vadlīnijās sniegti ieteikumi multiplās sklerozes ārstēšanai paasinājuma gadījumā un imūnmodulējošas terapijas iespējas, radot priekšstatu par medikamentu izvēli un medikamentu izraisītajām komplikācijām multiplās sklerozes pacientiem. Vadlīnijās akcentēta taktika simptomātiskas terapijas izvēlē un sniegti ieteikumi rehabilitācijā.

Informācijas avots: Nacionālais veselības dienests