Apstiprina NVD konsultatīvās padomes sastāvu

Apstiprina NVD konsultatīvās padomes sastāvu

14.08.2018

 • 14.augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes sastāvs*.
 • NVD konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā. 
 Konsultatīvās padomes funkcijas ir:
 • vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 • veicināt veselības aprūpes finansējuma piešķiršanas un izlietojuma efektivitāti.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir veselības ministre Anda Čakša. Savukārt padomes locekļi ir: 

 • Egils Baldzēns – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
 • Gints Kaminskis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
 • Līga Meņģelsone – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
 • Jana Muižniece – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
 • Māris Pļaviņš – Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents
 • Nils Sakss – Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors
 • Baiba Ziemele – Latvijas Reto slimību alianses vadītāja
 Padomes locekļu pilnvaru termiņš noteikts 3 gadi. Padomes locekļi atlīdzību par darbu padomē nesaņems.
 *Rīkojuma projekts “Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu”
Informācijas avots: Veselības ministrija