Pārskata iestāžu reorganizācijas termiņus

Pārskata iestāžu reorganizācijas termiņus

14.08.2018

  • 14.augustā, Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts*, kas paredz veikt vairāku Veselības ministrijas padotības iestāžu reorganizāciju. 
  • Rīkojuma projekts paredz pārcelt atsevišķu Nacionālā veselības dienesta funkciju nodošanu Zāļu valsts aģentūrai un Veselības inspekcijai ar 2019.gada 1.janvāri. Veselības inspekcija no Nacionālā veselības dienesta pārņems atlīdzības prasījumu izskatīšanu un no 2019.gada 1.janvāra – arī lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām iedzīvotājiem no Ārstniecības riska fonda. Atlīdzības izmaksu atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam nodrošinās Nacionālais veselības dienests.
  • Savukārt ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu, kā arī ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanas funkcijas ar 2019.gada 1.janvāri paredzēts nodot Zāļu valsts aģentūrai. Ņemot vērā, ka lielāko daļu medicīnisko tehnoloģiju (zāļu un medicīnisko ierīču) novērtēšanu un apstiprināšanu veic Zāļu valsts aģentūra, lietderīgāk un efektīvāk šo funkciju īstenošanu ir koncentrēt vienā iestādē.

*Ministru kabineta rīkojuma „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju””

Informācijas avots: Veselības ministrija