Stradiņa slimnīca saņem pozitīvu ārvalstu ekspertu vērtējumu par A korpusa 2. kārtas būvniecības projekta pieteikuma kvalitāti

Stradiņa slimnīca saņem pozitīvu ārvalstu ekspertu vērtējumu par A korpusa 2. kārtas būvniecības projekta pieteikuma kvalitāti

22.08.2018

  • Pagājušajā nedēļā Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) saņēmusi zaļo gaismu A korpusa 2. kārtas būvniecības Lielā projekta pieteikuma iesniegšanai Eiropas Komisijā.
  • “Bijām sagatavojuši Lielā projekta pieteikumu un iesnieguši to izvērtēšanai atbildīgajām institūcijām nacionālā līmenī. Pirms projekta tālākas iesniegšanas Eiropas Komisijai, tas tika nosūtīts izvērtēšanai Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības neatkarīgo ekspertu JASPERS neatkarīgai kvalitātes izvērtēšanai (Independent Quality Review, IQR).  Tas, ko esam saņēmuši, ir šo ekspertu atzinums, ka A korpusa 2. kārtas būvniecības projekts atbilst visām izvirzītajām kvalitātes prasībām un esam gatavi iesniegt to apstiprināšanai EK. Protams,  tas vēl nav gala lēmums, tomēr gribētos uzsvērt, ka, pēc šādu, pozitīvu ziņu saņemšanas, esam optimistiski prognozēs par Lielā projekta apstiprināšanas iespēju,” stāsta Madara Grīnšteine PSKUS Projektu vadības daļas vadītāja.
  • Tālākajā procesa virzībā Finanšu ministrija nosūtīs projektu EK, kas trīs mēnešu laikā projekta pieteikumu izskatīs un tad, ja neradīsies iebildumi projekts tiks uzskatīts par apstiprinātu. “Protams, ja EK pieprasīs kādus papildinājumus vai atbildes uz jautājumiem, esam gatavi tos sniegt. Šis vairāk ir administratīvs solis visā garajā procesā, tomēr tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, lai mēs tuvotos izvirzītajam mērķim – pacientiem un speciālistiem ērtas, modernas un visām kvalitātes prasībām atbilstošas slimnīcas.” uzsver M. Grīnšteine.
  • EK pozitīva atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana plānota 2018. gada decembrī.
  • Lielā projekta pieteikums paredz laikā līdz 2023. gadam veikt A korpusa 2. kārtas būvprojekta izstrādi un ekspertīzi, būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī telpu aprīkošanu ar mēbelēm un informācijas un medicīnas tehnoloģijām. Projekta kopējā summa plānota 91 068 679 eiro un veidojas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma 64 334 618 eiro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējuma 22 284 211 eiro apmērā un slimnīcas līdzfinansējuma 4 449 850 eiro apmērā.
  • Par lielo projektu Eiropas Komisija uzskata liela apjoma infrastruktūras projektu, kura kopējais finansējums pārsniedz 50 miljonus eiro. Uz lielajiem projektiem attiecas prasība par īpaša kvalitātes novērtējuma veikšanu un lēmumus par to apstiprināšanu pieņem Eiropas Komisija.

Informācijas avots: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca