Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīs slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai

Dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīs slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai

25.09.2018

  • 25.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts*, kas paredz 7 valsts kapitālsabiedrību – slimnīcu – 2017.gadā gūto peļņu neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt iestāžu infrastruktūru uzlabošanai.
  • Ierosinājums Ministru kabinetam atstāt slimnīcu peļņu to rīcībā pamatots apstākļos, ka no 2009. gada samazinātais valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kas ārstniecības iestādēm tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, pilnībā nekompensē pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas, t.sk., preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, infrastruktūras uzturēšanas, attīstības un amortizācijas izdevumus un neļauj veidot uzkrājumus, lai nodrošinātu infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.
  • Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” nebūs jāmaksā dividendes no tīrās peļņas 2 654,40 eiro apmērā par 2017.gadu; VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” – 414,40 eiro; VISA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” – 2 796,00 eiro; VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” – 5 780,00 eiro; VSIA “Piejūras slimnīca” – 3 532,00 eiro; VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” – 12 939,20 eiro; VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” – 4 838,40 eiro.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža””, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” 2017.gada peļņas daļu”

Informācijas avots: Veselības ministrija