Atbalsta iekšēju līdzekļu pārdali starp veselības aprūpes budžeta programmām

Atbalsta iekšēju līdzekļu pārdali starp veselības aprūpes budžeta programmām

19.10.2018

  • 16.oktobrī Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par nepieciešamību veikt izmaiņas Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam.
  • Ņemot vērā ārstu nodrošinājumu valsts apmaksātajā veselības aprūpē kā vienu no Veselības ministrijas prioritātēm, plānots novirzīt papildu 3 miljonus eiro rezidentu apmācībai.
  • 917 tūkstošus eiro 2019.gadā paredzēts novirzīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Tas ļaus izveidot specializēto neonatalogu brigādi, lai nodrošinātu kvalitatīvas palīdzības sniegšanu jaundzimušajiem, iegādāties elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, nodrošināt nepieciešamās medicīnisko ierīču tehniskās apkopes, kā arī nomainīt datortehniku NMPD  palīdzības punktos un veikt datu centra iekārtu nomaiņu.
  • Tāpat 1,8 miljoni eiro tiks novirzīti e-veselības darbības nodrošināšanai nākamajos gados, kas nepieciešami licenču (8%), infrastruktūras (19%), programmatūras uzturēšanas izdevumiem (67%), kā arī sistēmas lietotāju atbalsta dienesta uzturēšanai (6%).
  • Finansējumu plānots pārdalīt no programmām ambulatoro un stacionāro pakalpojumu apmaksai, ievērojot Valsts kontroles ieteikumus samazināt avansa maksājumu īpatsvaru par sniegtajiem pakalpojumiem gada nogalē.

Informācijas avots: Veselības ministrija