Nosaka prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai

Nosaka prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai

19.10.2018

  • 16.oktobrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts*, kas nosaka prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai.
  • Regulējums ir nepieciešams, lai mazinātu sabiedrības bažas par to, ka iedzīvotāji ir nepietiekami informēti par pasākumiem, lai aizsargātu viņus no dzīves vietas tuvumā esošajām augstsprieguma elektrības pārvadu līnijām, mobilo telefonu bāzes stacijām un bezvadu komunikāciju tehnoloģijām un tamlīdzīgām ierīcēm. Turpmāk būs precīzi definēti nosacījumi un prasības, lai nodrošinātu atbilstošu elektromagnētiskā lauka starojuma avotu iespējamā radītā elektromagnētiskā starojuma ietekmes uz iedzīvotāju veselību novērtēšanu projektēšanas, ierīkošanas un ekspluatācijas laikā.
  • Noteikumos definētas elektromagnētiskā lauka starojuma iedarbības pieļaujamās maksimālās vērtības un mērķlielumi, to piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes. Tāpat izvirzītas prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai vai samazināšanai. Atbildīgā iestāde par ierīču radītā elektromagnētiskā lauka starojuma kontroli būs Veselības inspekcija, kura to savas kompetences ietvaros veic jau šobrīd.
  • Prasības attieksies uz elektromagnētiskā lauka starojuma avotiem, kas var ietekmēt iedzīvotājus, bet tās neregulēs individuālai lietošanai paredzētās elektropreces, sadzīves preces, datorus, mobilos telefonus, “zagļu ķeršanas” iekārtas veikalos u.c., kuru drošumu ir izvērtējis un apliecinājis ražotājs un atbilstību un drošumu veselībai Latvijā tirgū esošajām precēm uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
  • Līdz šim elektromagnētiskā lauka starojuma robežlielumu pārsniegumi, kas varētu radīt kaitējumu cilvēku veselībai nav konstatēti, tāpēc, lai neradītu papildus slogu uzņēmējiem, noteikumu prasības par sākotnējo mērījumu veikšanu attiecināmas uz jaunu objektu būvniecību (vai esošu objektu pārbūvi), ja projektēšana uzsākta pēc 2018. gada 1.novembra, kad noteikumi stāsies spēkā.

* Noteikumu projekts “Noteikumi par elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanu vai samazināšanu”.

Informācijas avots: Veselības ministrija