Veselības ministrijas pārstāvji piedalījās vispasaules primārās veselības aprūpes konferencē Kazahstānā.

Veselības ministrijas pārstāvji piedalījās vispasaules primārās veselības aprūpes konferencē Kazahstānā.

02.11.2018

  • Šā gada 25. – 26. oktobrī veselības ministre Anda Čakša un nozares speciālisti Astanā, Kazahstānā piedalījās Vispasaules primārās veselības aprūpes konferencē, kur tika diskutēts par pasaulē aktuāliem veselības aprūpes jautājumiem. 
  • Lai gan pēdējos 40 gados ir gūti lieli panākumi veselības aizsardzības jomā visā pasaulē, joprojām nav nodrošināta vienlīdzīga un visaptveroša veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Primārās veselības aprūpes koncepcija ir visefektīvākais veids, kā ilgtspējīgi risināt veselības un veselības sistēmas šodienas problēmas, un tā ir būtiska, lai sasniegtu mūsu kopējos globālos mērķus attiecībā uz universālo pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem (Universal Health Coverage – UHC) un ar veselību saistītiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Sustainable Development Goals -SDG). 
  • “Arī 40 gadus pēc Alma Atas deklarācijas apstiprināšanas tā joprojām ir ļoti aktuāla. Svarīgi, ka investīcijas tiek veiktas tajās aktivitātēs, kas dod lielāko ieguvumu, kā piemēram, vakcinācija, smēķēšanas ierobežošana u.c. Otra būtiska lieta primārās aprūpes jomā ir sadarbībā ar ne medicīnas speciālistiem (piemēram sociālo pakalpojumu nodrošinājums), integrācija ar citiem speciālistiem, jo tas dod lielāko aprūpes pārklājumu. Visas valstis sastopas ar cilvēkresusrsu un finanšu trūkumu un arī risinājumi tiek meklēti līdzīgi. Arī Latvijas izvelētie risinājumi ir kopsolī ar citu valstu pieredzi,” norādīja veselības ministre Anda Čakša.
  • Konference Astanā notiek atzīmējot 40 gadadienu kopš Alma-Atas deklarācijas, kas tika pieņemta 1978.gadā. Deklarācija pasludināja nepieciešamību pasaules valstu valdībām rīkoties, lai nodrošinātu pieejamu veselības aprūpi visiem pasaules iedzīvotājiem. Tā bija pirmā starptautiskā deklarācija, kas attiecās uz primāro veselības aprūpi. Astanas konferencē par primāro veselības aprūpi tika apstiprināta jauna deklarācija, kurā uzsvērta primārās veselības aprūpes kritiskā loma visā pasaulē. Deklarācijā galvenā uzmanība pievērsta primārās veselības aprūpes centieniem, lai ikviens un visur varētu saņemt visaugstāko sasniedzamo veselības līmeni.
  • Astanas konferenci organizē Pasaules veselības organizācija sadarbībā ar Kazahstānas Veselības ministriju un UNICEF. 

Informācijas avots: Veselības ministrija