Jūnija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

Jūnija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

15.06.2018

Jūnija peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

  • Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka pēc 4. un 5.jūnijā valsts monitoringa ietvaros veiktajām peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudēm ir noteikts aizliegums peldēties Mērsraga peldvietā (pie bākas), Mērsraga novadā, kurā konstatēts augsts mikrobioloģiskais piesārņojums. Lasīt tālāk...

Reģistrētas multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

Reģistrētas multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

15.06.2018

  • Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” reģistrētas Latvijas Neirologu biedrības vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas “Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas”.
  • Vadlīnijās sniegta aktualizēta informācija par multiplās sklerozes klasifikāciju, Lasīt tālāk...

Palielinājies agrīni atklāto vēžu gadījumu skaits

Palielinājies agrīni atklāto vēžu gadījumu skaits

15.06.2018

  • Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija liecina, ka pieaudzis gadījumu skaits, kad ģimenes ārstu darbības rezultātā pacientiem tiek agrīni atklāts vēzis – 1. vai 2. stadijā, tādējādi sniedzot iespēju uzsākt savlaicīgu ārstēšanu un panākt labākus izveseļošanās rezultātus.

VM rosina paplašināt kompensējamo zāļu pieejamību pacientiem

VM rosina paplašināt kompensējamo zāļu pieejamību pacientiem

15.06.2018

  • Veselības ministrija, lai nodrošinātu racionālāku valsts budžeta līdzekļu pielietojumu, ļaujot esošā finansējuma ietvaros palīdzēt lielākam skaitam pacientu ar viņiem nepieciešamajiem medikamentiem, ir izstrādājusi izmaiņas valsts kompensēto zāļu saraksta veidošanas kārtībā. 

Mazina birokrātiju veselības nozarē

15.06.2018

  • Lai mazinātu birokrātiju veselības nozarē un vienkāršotu administratīvās procedūras, 12.jūnijā valdības sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka C hepatīta pacientu reģistra uzturēšanas kārtību*.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos apstiprina jaunu C hepatīta pacientu Lasīt tālāk...