<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Anamnēze

Anamnēze

  • Slimnieka vai viņa tuvinieku stāstījums par slimības sākumu un attīstības gaitu.
  • Anamnēze dod ārstam vajadzīgās ziņas slimības diagnozes noteikšanai. Izšķir vispārīgo anamnēzi jeb slimnieka dzīves anamnēzi un slimības anamnēzi.
  • Vispārīgajā anamnēzē ietilpst atbildes uz jautājumiem par slimnieka vecāku un citu tuvu radinieku slimībām, paša slimnieka pārciestām slimībām, dzīves veidu, paradumiem, darba un sadzīves apstākļiem.
  • Slimības anamnēze ir stāstījums par attiecīgo slimības gadījumu līdz slimnieka izmeklēšanas dienai.