Ilūzijas

Ilūzijas

  • Ilūzujas psihiatrijā — kvalitatīvi izkropļoti reālu priekšmetu uztvērumi. Izšķir redzes, dzirdes, ožas, taustes, garšas ilūzijas.

Cēlonis

  • Ilūzijas var rasties dažādu psihisku slimību gadījumā. Ar redzes ilūziju parasti sākas alkohola delīrijs, kā arī akūtas psihozes, slimībai progresējot, ilūzijas var pārveidoties par halucinācijām (uztvere bez reāli esoša priekšmeta), reizēm ilūzijas var rasties veseliem cilvēkiem, ja uztveres iespējas ir apgrūtinātas (tumsā, troksnī), emocionālā sasprindzinājumā (bailēs, aizdomu brīžos). Pie ilūzijas nepieder kļūdas spriedumos.

Simptomi

  • Saslimušais, piemēram, pakarināta apģērba vietā redz cilvēku, nejauši dzirdētā sarunā saklausa pret sevi vērstus draudus.