Kaverna

Kaverna

  • Patoloģisks dobums dažādos orgānos (plaušās, nierēs, kaulos, aknās), kurš parasti saistīts ar tuberkulozes procesu.

Simptomi

  • Pārbaudot plaušas rentgenoloģiski, kavernu var labi redzēt, jo tā ir ar gaisu pildīts dobums, ko norobežo kapsula. Kavernas lielums, forma un kapsulas ēnas blīvums atkarīgs no tbc procesa rakstura un kaverna pastāvēšanas ilguma.
  • Kaverna ir infekcijas avots, jo tbc mikobaktērijas no kaverna izdalās ārējā vidē, Infekcija no kavernas izplatās veselajās orgāna daļās.

Ārstēšana

  • Ja kavernas sarētošanos nevar panākt ar medikamentiem, slimnieku ārstē ķirurģiski.