Sajūtas

Priekšmetu un parādību atsevišķu īpašību subjektīvs atspoguļojums smadzenēs sakarā ar analizatoru darbību, ko izraisa ārējās un organisma iekšējās vides kairinātāju iedarbība uz receptoriem.

  • Sajūtu avots ir matērija, to pamatā ir norišu un stāvokļa recepcija, smadzenēs kairinātāja izraisītā ierosa pārvēršas apziņas aktā — sajūtā.
  • Elementārā sajūtā ir vienas vienīgas īpašības, piemēram, sarkans, ciets, auksts, atspoguļojums apziņā. Parasti apziņā veidojas nevis atsevišķa sajūta, bet daudzu sajūtu komplekss, kas vienlaikus atspoguļo dažādas priekšmeta īpašības, ļaujot priekšmetu uztvert kā vienotu veselu, ja viens kairinātājs izraisa divas sajūtas kvalitātes, piemēram, mūzikas skaņas — reizē dzirdes un krāsu sajūtas, to sauc par sinestēziju, sajūtas stiprums proporcionāls kairinājuma intensitātei.
  • Visvājāko kairinājumu, kas rada tikko manāmu sajūtu, sauc par sajūtu slieksni, ļoti stiprs jebkura receptora kairinājums izraisa sāpju sajūtu.