Izstrādāta vienota izglītības programma jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

Izstrādāta vienota izglītības programma jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds” ir izstrādājusi vienotu izglītības programmu jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un rīko bezmaksas apmācības pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Lai katrā Latvijas pašvaldībā būtu iespēja īstenot izglītojošas aktivitātes par seksuālo un reproduktīvo veselību pēc vienotas metodikas un līdzvērtīgā kvalitātē,un katrā pašvaldībā jauniešiem būtu pieejams speciālists, kas pārzina šo delikāto un sabiedrībai svarīgo jomu, Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds” ir izstrādājusi vienotu izglītības programmu diviem vecumposmiem (5.-7.klašu un 8.-12.klašu skolēniem) par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un rīko 2 dienu bezmaksas apmācības pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Apmācību mērķis ir sagatavot un izglītot pašvaldību deleģētos speciālistus seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmas nodarbību kopumu vadīšanai 5.-7. un 8.-12 klašu jauniešiem. Apmācību programma veidota tā, lai speciālisti tiktu sagatavoti darbam ar pusaudžiem un jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, neformālā gaisotnē, interesantā un vienkāršā veidā pārrunājot reālas situācijas un ietverot arī jauniešu zināšanas, priekšstatus un pieredzi. Apmācību laikā pašvaldību speciālisti, izmantojot neformālās izglītības metode, apgūs zināšanas, dažādas prasmes un kompetences, piemēram, kā veiksmīgāk runāt un veicināt diskusiju ar jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības tēmām, kas ietvertas katrā nodarbību kopumā.

Visos Latvijas reģionos šīs vasaras beigās un rudenī tiks organizētas kopā 6 apmācību grupas, kurās piedalīsies vairāk nekā 100 pašvaldību deleģēti speciālisti – pedagogi, jaunatnes darbinieki, sabiedrības veselības speciālisti, sociālie pedagogi, psihologi, medicīnas māsas, vecmātes u.c. 

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)” ietvaros.Autors: “Papardes zieds” sabiedrības veselības speciāliste Rita Kubuliņa, e-pasts: [email protected]