Pirmā palīdzība

Veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot 113.

Nelaimes gadījums vienmēr notiek negaidīti. Tas var notikt ne tikai sevišķos apstākļos, bet arī ikdienā – mājās, skolā vai uz ceļa. Katram no mums ir jāprot sniegt pirmo palīdzību, un ikvienam var pienākt brīdis, kad nepieciešama pirmā palīdzība. Pirmās palīdzības apmācības mērķis ir panākt, lai katrs cilvēks pareizi saprastu pirmās palīdzības pasākumu nozīmi un prastu to sniegt negadījuma vietā nekavējoties. Nonākot nelaimes gadījumā vai esot tā aculieciniekam, aicinām padomāt par līdzcilvēku ētisko atbildību: 

Palīdzi citam, kad vajadzēs, cits palīdzēs Tev!
 
Kā rīkoties?
  • Saglabā mieru!
  • Novērtē situāciju, tai skaitā esošās un draudošās briesmas!
  • Rīkojies ātri, droši, bet mērķtiecīgi!
  • Nebaidies no kļūdām!
  • Sargā pats sevi!

PALĪDZĪBAS IZSAUKŠANA
 

ATDZĪVINĀŠANAS PASĀKUMI
 
ŠOKS ASIŅOŠANA
KARSTUMA IETEKME AUKSTUMA IETEKME
APDEGUMI APSALDĒJUMI
ĶĪMISKI NEGADĪJUMI ELEKTROTRAUMAS
SLĪKŠANA TRAUMAS
SLIMĪBAS AMPUTĀCIJAS
DZĪVNIEKU IZRAISĪTI NEGADĪJUMI SVEŠĶERMEŅI
 
Kad un kā saukt neatliekamo palīdzību? Kādos gadījumos to nodrošina bez maksas var skatīt šeit:
Padomus var apskatīt šeit:
 
Informācijas avots: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests