Ģimenes ārsti Dežūrārsti Ārstu aizvietošana

Ģimenes ārsti

 • Veselības aprūpes pamatu veido primārā aprūpe, ko nodrošina ģimenes ārsti.
 • Profilakse, savlaicīga slimību diagnostika, efektīva un pareizi izvēlēta tālākā ārstēšana – to visu uztic veikt ģimenes ārstam kopīgi ar māsu, ārsta palīgu. Ja veiksmīgi izveidojusies pacienta un ārsta sadarbība jau šajā posmā, varam sagaidīt daudz labākus rezultātus pacientu veselības aprūpē.
 • Ar praktizējošo ģimenes ārstu sarakstu, kuri ir līgumattiecībās ar valsti, varat skatīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/.

Ģimenes ārsta darba organizēšana

 • Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu, kā arī veikt pārreģistrāciju pie cita ģimenes ārsta. Katrs ģimenes ārsts sniedz veselības aprūpes pakalpojumus savas darbības pamatteritorijā, nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpi. Ģimenes ārsts var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, par to rakstiski vienojoties ar pacientu.
 • Ģimenes ārstam jāievēro noteikti nosacījumi, nodrošinot pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ārsta prakses vietā vai darbavietā, kā arī pacienta dzīvesvietā:
 • ne mazāk par 20 stundām nedēļā, ja reģistrēto pacientu skaits praksē ir līdz 2000;
 • ne mazāk par 25 stundām nedēļā, ja reģistrēto pacientu skaits praksē ir vairāk par 2000 pacientiem; 
 • prakses darba laiks – ne mazāk par 40 stundām nedēļā, nodrošinot šajā laikā ģimenes ārsta vai māsas, vai ārsta palīga (feldšera) pieejamību ģimenes ārsta pamata prakses vietā; 
 • laiks, kad pacientus pieņem ģimenes ārsts, – gan rīta (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00) stundās; 
 • noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) katru dienu – ne mazāk par vienu stundu;
 • noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu; 
 • primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana piecu darb­dienu laikā. Lai pakalpojumu nodrošinātu piecu darbdienu laikā, ģimenes ārsts, ja nepieciešams, pagarina pacientu pieņemšanas laiku;
 • mājas vizīšu pieteikšanas nodrošināšana darbdienās – vismaz līdz plkst. 15.00; 
 • pacients pēkšņas saslimšanas gadījumā var vērsties pie sava ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta, kad ģimenes ārstam paredzēts noteikts pieņemšanas laiks – katru dienu ne mazāk par 1 stundu – akūtiem pacientiem. Svarīgi savlaicīgi noskaidrot, kad konkrētam ģimenes ārstam ir paredzēts laiks akūto pacientu pieņemšanai.
 • Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar informāciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā informācija par aizvietošanu ir publiski pieejama. 

Pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta

 • Vēršoties pie ģimenes ārsta pacientam jāmaksā valstī noteiktā pacientu iemaksa – 1,42 Pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta nav jāmaksā pacientiem, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.
 • Reizi gadā pacients var vērsties pie sava ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati, izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu ir izmeklējis slimības laikā. Profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta ir bez maksas.

Ģimenes ārsti nodrošina saviem pacientiem arī mājas vizītes gadījumos, kad pacientam veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt ārsta praksē vai ārstniecības iestādē. Par ģimenes ārsta mājas vizīti nav jāmaksā:

 • bērniem līdz 18 gadu vecumam;
 • pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacietiem ar noteiktām diagnozēm) un medicīnisko aprūpi mājās;
 • I grupas invalīdiem;
 • arī mirušas personas tuviniekiem nebūs jāmaksā par ģimenes ārsta mājas vizīti, lai konstatētu mirušā nāves faktu;
 • Personām, kas vecākas par 80 gadiem par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā pacienta iemaksa 2,85 euro.
 • Pārējiem pacientiem ģimenes ārsta mājas vizīte ir maksas pakalpojums atbilstoši ārsta praksē vai ārstniecības iestādē apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim. Tādēļ ieteicams pirms ģimenes ārsta mājas vizītes pieteikšanas iepriekš noskaidrot, kāda ir minētā pakalpojuma cena.

Palīdzība ārpus ģimenes ārsta darba laika

 • Darba dienās no plkst.17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti, ģimenes ārsti un ārstu palīgi sniedz medicīniskas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumos. Ja esi nokļuvis situācijā, kad nepieciešama pieredzējuša mediķa konsultācija, zvani uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 un iespējams, ka par Tavu sarunas biedru kļūs kāds no šiem mediķiem.

Gadījumi kad nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums

 • Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums. Pacientiem ir svarīgi zināt, ka uz konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists. Ejot vairākas reizes pie ārsta speciālista vienas saslimšanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams. Ārsts pacientu var nosūtīt izmeklēšanai un ārstēšanai uz jebkuru ārstniecības iestādi Latvijā, kurā tiek sniegti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi.

Gadījumi kad nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums

Valstī noteikti ārsti-speciālisti, pie kuriem pacients var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma – tie ir tiešās pieejamības speciālisti. Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

 • pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
 • pie ftiziopneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie ginekologa, tai skaitā, lai veiktu profilaktisko apskati; 
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra;
 • pie oftalmologa.

Gadījumi kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārsta darba laika)

 • Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārstu darba laika), bet Jūsu veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās pacientiem ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem ārstniecības iestādes darbības teritorijā neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts. Katrā ārstniecības iestādē redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai gan par katra ģimenes ārsta darba laikiem, gan arī par iespējām nokļūt pie dežūrārsta. Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti

Mājas vizītes dežūrārsts nodrošina:

 • bērniem līdz 18 gadu vecumam,
 • I grupas invalīdiem,
 • pacientiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem,
 • personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (noteiktu diagnožu gadījumos),
 • pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija,
 • personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem.