Ģimenes ārsti Dežūrārsti Ārstu aizvietošana

Ģimenes ārsta aizvietošana

 • Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1529*, ģimenes ārsta pacients ir arī pie cita ģimenes ārsta reģistrēts pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta aizvietotāja.
 • Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar infor­māciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā ir publiski pieejama informācija par aizvietošanu.

Ģimenes ārsts kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu nodrošina pacientam veselības aprūpes pakalpojumu ģimenes ārsta prakses vietā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • prakses darba laiks – ne mazāk par 40 stundām nedēļā, nodrošinot šajā laikā ģimenes ārsta vai māsas, vai ārsta palīga pieejamību ģimenes ārsta pamata prakses vietā;
 • laiks, kad pacientus pieņem ģimenes ārsts, – gan rīta (laikā no plkst.8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00) stundās;
 • noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) – katru dienu ne mazāk par vienu stundu, nodrošinot šādiem pacientiem ģimenes ārsta pieejamību tajā pašā dienā, kad pacients vērsies ģimenes ārsta praksē, vai nākamajā darbdienā, ja pacients ģimenes ārsta praksē vērsies pēc ģimenes ārsta pieņemšanas laika beigām.
 • Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārsta darba laika), bet pacienta veselības stāvoklis neļauj gaidīt, Rīgā un citās lielākajās pilsētās pacientiem ir pieejami dežūrārsti. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem ārstniecības iestādes darbības teritorijā neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts. 
   
 • Ar ārstniecības iestāžu sarakstu, kurās ir pieejami dežūrārsti, Jūs varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas vmnvd.gov.lv sadaļā „Veselības aprūpes pakalpojumi” – „Ģimenes ārsti” – „Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika)”.
   
 • Vienlaikus informējam, ka atbilstoši Noteikumiem Nr.1529, bērniem līdz 18 gadu vecumam ģimenes ārsta mājas vizītes ir valsts apmaksātas. Jāatzīmē, ka ģimenes ārsts sniedz veselības aprūpes pakalpojumus savas darbības teritorijā (tajā skaitā mājas vizītes), nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpi. Pamatdarbības teritorija ir noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu. 

Ģimenes ārsta mājas vizītes:

 • pārējiem pacientiem – maksas pakalpojums.
 • personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā – 2,85 euro pacienta iemaksa;
 • pacientiem vecākiem par 80 gadiem – 2,85 euro pacienta iemaksa;
 • pacientiem, kuri saņem paliatīvo (gulošiem pacientiem ar noteiktām diagnozēm) un veselības aprūpi mājās – bezmaksas;
 • mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija – bezmaksas;
 • pirmās grupas invalīdiem – bezmaksas;
 • bērniem līdz 18 gadu vecumam – bezmaksas;
 • Gadījumā, ja Jums rodas pamatotas šaubas par ārsta darbības tiesiskumu (tajā skaitā pieprasītās samaksas apmēru un pamatojumu), ar detalizētu iesniegumu Jūs varat vērsties Veselības inspekcijā – Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālr.67819671, fakss: 67819672, e-pasts: [email protected], mājaslapa: www.vi.gov.lv.
   
 • Lai iegūtu informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, Jūs varat arī zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00).
   
 • *Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosaka veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.