Agnozija

Agnozija

  • Nespēja pazīt redzēto, dzirdēto, taustīto, lai gan uztveres orgāni (piemēram, acis, ausis, ādas receptori) nav bojāti un samaņa nav zudusi.

Cēlonis

  • Agnozija rodas, ja bojāta galvas smadzeņu pusložu garoza.

Simptomi

  • Taustes agnozija — primārā astereognoze — rodas, ja bojāta pauradaivas garoza, tad traucēta spēja ar taustes palīdzību pazīt priekšmetus.
  • Redzes agnozija (garīgs aklums) ir tad, ja bojāta pakaušdaivas garoza, slimnieks nespēj pazīt priekšmetus, tos apskatot, lai gan redzesspēja nav zudusi. Redzes agnozija var būt daļēja, kad cilvēks nepazīst rakstu zīmes, krāsas u.c.
  • Dzirdes agnozija (garīgs kurlums).
  • Garšas un ožas agnozija rodas, ja bojāta deniņdaivas garoza, slimnieks nepazīst skaņas, garšas vai smaržas.

Ārstēšana

  • Ārstē pamatslimību, kas izraisījusi agnoziju.