Apziņas krēsla

Apziņas krēsla

  • Akūts aptumšotas apziņas stāvoklis, ilgst no dažām minūtēm līdz 1 — 2 stundām. Sākas un beidzas pēkšņi, visbiežāk ar dziļu miegu.

Cēlonis

  • Krēslas stāvoklis visbiežāk sastopams epilepsijas slimniekiem, kā arī organisku cns slimību un histērijas gadījumā.

Simptomi

  • Apziņas krēslas stāvoklī slimniekam pilnīgi zūd kontakts ar ārpasauli, un nekāda ārējā iedarbība šo stāvokli nevar pārtraukt. Tajā pašā laikā saslimušais spēj pareizi veikt automatizētas darbības, kustēties, pārvietoties. Slimnieks pārdzīvo murgus un halucinācijas, reizē ir arī sasprindzinājums, nemiers, trauksme, niknums (afekta stāvoklis). Slimnieka rīcība var kļūt sabiedriski bīstama. Pēc apziņas krēslas izbeigšanās slimnieks neko no pārdzīvotā neatceras.
  • Īpašs apziņas krēslas veids ir ambulatoriskais automātisms — stāvoklis bez murgiem, halucinācijām un sasprindzinājuma. Slimnieks staigā, neapzinādamies, kur viņš grib nokļūt. Cita ambulatoriskā automātisma gadījumā saslimušais pēkšņi sāk skriet. Apziņas krēslas paveidi ir somnambulisms (mēnessērdzība) un transs.

Ārstēšana

  • Ārstē atkarībā no pamatslimības. Nepieciešama tūlītēja palīdzība, slimnieks nekavējoties jāievieto slimnīcā.