Aseptika

Aseptika

  • Pasākumu kopums, kas novērš mikrobu iekļūšanu brūcē.
  • Ievērojot aseptiku, pilnīgi tiek novērsta operācijas brūču strutošana. Lai nodrošinātu ķirurģisko brūču aseptiku, jāveic visu priekšmetu (instrumentu, pārsienamā materiāla) sterilizācija, kā arī jārada apstākļi (speciālas telpas, to rūpīga kopšana, aseptika likumu ievērošana med. personālam), kas izslēdz mikrobu iekļūšanu brūcē no gaisa, slimnieka ādas u.tml.
  • Arī apkopjot un ārstējot jau inficētu brūci, jāievēro ne tikai antiseptika, bet arī aseptika, jo katra jauna infekcija var stāvokli pasliktināt. Aseptika jāievēro arī sadzīvē, sniedzot pirmo palīdzību nelaimes gadījumos. Mājās vienmēr jābūt kādam sterilam materiālam, vislabāk — marles salvetītēm, saite to piestiprināšanai var būt arī nesterila.
  • Sterilu materiālu var iegādāties aptiekā, un tas var saglabāties sterils ilgu laiku, ja paketes apvalks nav ne bojāts, ne samircis, tas jāuzglabā tīrā vietā, ietīts tīrā dvielī vai lakatiņā. Atvērta pakete sterilitāti zaudē. Ja nav sterila materiāla, var izmantot jebkuru tīri izmazgātu drānu vai marli, izgludinot to ar karstu gludekli, mājās ieteicams turēt arī pincetes, kuras pirms lietošanas 10 minūtes novāra ūdenī. Brūci nedrīkst aizskart ar rokām.