Augšlūpas šķeltne (zaķalūpa)

Augšlūpas šķeltne (zaķalūpa)

  • Piedzimta augšlūpas anomālija, kas veidojas embrionālās attīstības otrajā mēnesī, nesaaugot augšlūpas 3 sastāvdaļām — vidējai daļai un divām sāndaļām. (augšlūpas šķeltne novecojies apzīmējums — «zaķalūpa».)

Simptomi

  • Augšlūpas šķeltne var būt vienpusēja un abpusēja (2 šķeltnes), kā arī nepilnīga (tikai lūpas sārtajā daļā vai nedaudz virs tās) un pilnīga (ja sasniedz nāsi). Nereti tā apvienota ar aukslēju šķeltni. Nepilnīga augšlūpas šķeltne rada galvenokārt kosmētisku defektu. Pilnīga augšlūpas šķeltne var traucēt dažu līdzskaņu izrunu un ēdiena saturēšanu mutē.

Ārstēšana

  • Lūpas plastiskā operācija (pēc 5 — 6 mēnešu vecuma sasniegšanas).