<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Bakterioloģija

Bakterioloģija

  • Mikrobioloģijas nozare, kas pētī baktēriju uzbūvi, fizioloģiju, bioķīmiju, iedzimtību un mainību, izplatību dabā.
  • Medicīnas bakterioloģija pētī cilvēkam patogēno baktēriju bioloģiju, to darbības mehānismus, kā arī imunitātes procesu norisi cilvēka organismā, izstrādā bakterioloģiskās diagnostikas metodes.