Bakterioloģija

Bakterioloģija

  • Mikrobioloģijas nozare, kas pētī baktēriju uzbūvi, fizioloģiju, bioķīmiju, iedzimtību un mainību, izplatību dabā.
  • Medicīnas bakterioloģija pētī cilvēkam patogēno baktēriju bioloģiju, to darbības mehānismus, kā arī imunitātes procesu norisi cilvēka organismā, izstrādā bakterioloģiskās diagnostikas metodes.