Barotrauma

Barotrauma

  • Dzirdes orgāna (retāk cita gaisu vai gāzes saturoša orgāna — plaušu, zarnu) bojājums, kas radies, strauji mainoties apkārtējās vides spiedienam.
  • Barotraumu var izraisīt sprādzieni, tā var rasties arī lidotājiem, ūdenslīdējiem, zemūdens flotes jūrniekiem.
  • Ja apkārtējās vides spiediens mainās pakāpeniski, spiediens abās pusēs bungplēvītei (no auss ārējās ejas puses un bungdobuma puses) izlīdzinās caur dzirdes kanālu. Spiedienam mainoties strauji, bungplēvīte tiek izspiesta uz vienu pusi un spiediena pārmaiņas skar arī vidusausi.

Simptomi

  • Sākumā jūtamas sāpes ausīs, pasliktinās dzirde, pēc tam rodas troksnis ausīs, dažreiz ir reibonis. Atsevišķos gadījumos bungplēvīte var pat pārplīst.

Profilakse

  • Arodatlase, treniņi barokamerās. Spiedienam strauji mainoties, piemēram, lidmašīnai strauji nolaižoties un paceļoties, ieteicams veikt rīšanas kustības, lai spiediens abās bungplēvītes izlīdzinātos (šajā nolūkā lidmašīnās piedāvā konfektes).