Hipertonija

Hipertonija

  • Paaugstināts audu vai orgānu spraigums (tonuss). Praksē visbiežāk ar terminu hipertonija apzīmē paaugstinātu muskuļu spraigumu. Dažreiz šo terminu attiecina uz paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, tomēr šajā gadījumā pareizāk lietot terminu «arteriālā hipertensija».