Hipotonija

Hipotonija

  • Pazemināts audu vai orgānu spraigums (tonuss). Praksē visbiežāk ar terminu hipotonija apzīmē pazeminātu muskuļu vai citu audu vai orgānu spraigumu. Dažreiz šo terminu attiecina uz pazeminātu arteriālo asinsspiedienu, tomēr šajā gadījumā pareizāk lietot terminu «arteriālā hipotensija».