Jatrogēnija

Jatrogēnija

  • Psihogēna slimība, kas radusies sakarā ar medicīnas darbinieku izteikumu vai izturēšanās nepareizu uztveršanu, kuras rezultātā slimniekam var izveidoties jaunas vai pastiprināties jau esošās slimīgās sajūtas.

Cēlonis

  • Jatrogēnija biežāk rodas jūtīgiem cilvēkiem ar psihastēniskām iezīmēm, trauksmaini bažīgiem cilvēkiem  ar noslieci uz hipohondriju, to veicina objektīva somatiska slimība, astēnija, nomākts garastāvoklis.
  • Jatrogēnija var rasties gadījumos, kad cilvēkam, kas sevi vienmēr uzskatījis par veselu, pēkšņi atklājas slimība (kaut arī viegla), kad slimnieks, nejauši uzzinājis analīžu, izmeklējumu rezultātus, ārstu slēdzienus, neprot tos novērtēt,  kad cilvēks pēc savas iniciatīvas iepazīstas ar speciālo medicīnas literatūru, bet to neizprot. Jatrogēnija cēlonis var būt arī kļūdaina informācija, kas iegūta no citiem slimniekiem vai tuviniekiem.

 Ārstēšana

  • Jatrogēnijas novēršanā nozīme ir psihoterapijai.