Kaitīgie arodfaktori

Kaitīgie arodfaktori

  • Dažādi ražošanas faktori, kas nelabvēlīgi ietekmē cilvēka veselību un darbaspējas. Kaitīgie arodfaktori veicina arodslimību rašanos vai to pastiprināšanos.

Cēlonis

  • Visbiežāk kaitīgo arodfaktoru cēlonis ir nepilnīga ražošanas tehnoloģija un neracionāla iekārtas konstrukcija, pie šās kaitīgo arodfaktoru grupas pieder toksiskās vielas, putekļi, radioaktīvās vielas, infrasarkanais un ultravioletais starojums, troksnis, vibrācija, ultraskaņa, augsta un zema t°, liels gaisa relatīvais mitrums, paaugstināts un pazemināts atmosfēras spiediens un tamlīdzīgi.
  • Kaitīgie arodfaktori var būt saistīti ar neracionālu darba procesa organizāciju, pārmērīgu sasprindzinājumu un darba ilgumu, pie šās kaitīgo arodfaktoru grupas pieder liela nervu sistēmas, redzes, dzirdes piepūle (dispečeriem, satiksmes regulētājiem, stenogrāfistēm), ātras, vienveidīgas kustības (konveijera strādniekiem, mašīnrakstītājām), liels atsevišķu muskuļu grupu sasprindzinājums, ilgstošs ķermeņa piespiedu stāvoklis un tamlīdzīgi.
  • Kaitīgie arodfaktori var būt bioloģiski (patogēni mikroorganismi), šo kaitīgo arodfaktoru iedarbībai pakļauts infekciju slimnīcu personāls, dezinfekcijas dienesta darbinieki, gaļas kombinātu darbinieki, mednieki, zvērkopji. Ja kaitīgie arodfaktori nav pilnīgi novērsti, strādājošiem ir īpaši atvieglojumi, saīsināta darba diena, speciāls uzturs, papildu atvaļinājums, saīsināts pensijai nepieciešamais darba stāžs. Regulāri tiek veiktas strādājošo medicīniskās apskates, rūpīgi tiek veikta strādājošo atlase.