Kancerogenās vielas

Kancerogenās vielas

 • Ķīmiski savienojumi, kas, ilgāku laiku iedarbodamies uz organismu, var ierosināt ļaundabīgus audzējus dzīvniekiem un cilvēkam.
 • Zināmi vairāki simti kancerogenās vielas, kam ir spēcīga vai vāja iedarbība, izšķir eksogēnās un endogēnās kancerogenās vielas.
 • Eksogēnās kancerogenās vielas var rasties dažādos rūpnieciskos procesos un piesārņot apkārtējo vidi, daļai šo vielu ir spēcīga iedarbība.

Tās ietilpst galvenokārt šādās vielu grupās:

 • policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (akmeņogļu, degakmens, darvas un naftas produkti — benzpirēns, metilholantrēns u.c.),
 • aromātiskie amīni (anilīnkrāsvielu rūpniecības blakusprodukti — (b-naftilamīni un a-naftilamīni u.c.),
 • aminoazosavienojumi (dažas pārtikas krāsvielas u.c.),
 • nitrozamīni un dažas dabas vielas (aflatoksīni, ko izdala dažas pelējumsēnes, cikazīns, ko satur cikadejas, daži alkaloīdi).
 • dažu metālu (niķeļa, hroma, kobalta u.c.) rūdām, sāļiem, kā arī nemetāliem (azbestam, arsēna neorganiskajiem sāļiem), dažiem urātiem.
 • Endogēnās kancerogenās vielas un vielas ar kancerogenām vielām līdzīgu uzbūvi rodas cilvēka un dzīvnieka organismā vielmaiņas procesos vai to traucējumu rezultātā. Šīm vielām ir policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem (daži hormoni, žultsskābes u.c. rr t.s. fenantrēna gredzenu) vai aromātiskiem amīniem (aminoskābes triptofāna noārdes produkti) līdzīga uzbūve.
 • Endogēnajām kancerogānjām vielām pārsvarā ir vāja iedarbība, un audzēju izcelsmē tām ir mazāka nozīme nekā eksogēnajām kancerogēnajāms vielām. Pētījumos par kancerogēnām vielām ir izstrādāti audzēju profilakses pasākumi, kuru mērķis ir maksimāli samazināt vai pilnīgi novērst cilvēka saskari ar kancerogenām vielām gan ražošanas procesā, gan ikdienā.
 • Rūpnieciski procesi, kuros iespējama saskare ar kancerogenām vielām, tiek rūpīgi izolēti, sistemātiski tiek kontrolēti pārtikas produkti, plaša patēriņa preces, medikamenti. Produkti, vielas, kas satur kancerogenās vielas, tiek attīrīti vai izņemti no apgrozības (dažas pārtikas krāsvielas, parafīni, tehniskās eļļas, insekticīdi u.c.). Kancerogenās vielas nav vienīgais iespējamais kancerogēnais faktors — var būt arī fizikāli (jonizējošais un ultravioletais starojums) un bioloģiskie (vīrusi u.c.) kancerogēni faktori. Lai arī kādi būtu cēloņi, audzējus izraisa tikai to ilgstoša, regulāra iedarbība, liela nozīme šajā procesā ir arī ārējai videi un dzīves apstākļiem, uzturam un tā režīmam.