Kortikālā regulācija

Kortikālā regulācija

  • Organisma funkciju regulācija tiešā galvas smadzeņu garozas kontrolē.
  • Kortikālās regulācijas uzskatāmākā izpausme ir cilvēka gribai pakļautās kustības, arī runa, elpošanas ritma maiņa, maņu orgānu pavēršana uz kairinātāja pusi u.c. ar apziņu kontrolējamas izturēšanās reakcijas.
  • Ar nosacījuma refleksu starpniecību garoza spēj zināmā mērā ietekmēt arī iekšējo orgānu darbību, ja garozas tonuss ir optimāls un augstākā nervu darbība adekvāta, šāda garozas ietekme sekmē iekšējo orgānu darbības pielāgošanos mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, veicamajam garīgajam un fiziskajam darbam.
  • Ja garozas tonuss ir pazemināts un augstākā nervu darbība pavājināta, var izveidoties, nostiprināties un reproducēties organismam neizdevīgi vai pat kaitīgi iekšējo orgānu nosacījuma refleksi, tā, piemēram, cilvēkam, kurš garīgas pārslodzes dēļ nonācis situācijā, kas līdzīga kādai iepriekšējai situācijai, kurā tas pārcietis stenokardijas lēkmi, šāda lēkme nosacīti reflektoriskā ceļā var rasties arī pašreizējā situācijā. Šāds vai līdzīgs nelabvēlīgs asinsrites nosacījuma reflekss parasti nerodas, ja cilvēka galvas smadzeņu tonuss ir augsts un viņa garīgās un fiziskās darbaspējas lielas.