Kustību rotaļas

Kustību rotaļas

  • To pamatā ir aktīvas dabiskās kustības — skriešana, lēkšana, mešana un dažādu šķēršļu pārvarēšana.
  • Katrai kustību rotaļai ir tematisks saturs, konkrēts kustību veids, organizatoriskā uzbūve un noteikumi, tās risina veselību veicinošus, izglītojošus un audzinošus uzdevumus. Kustību rotaļas iedala individuālajās, grupu un masu rotaļās.

Raksturīgākās īpatnības:

  • emocionalitāte,
  • sacensību raksturs,
  • mainīgi darbības apstākļi,
  • liela kustību un izpildes paņēmienu dažādība,
  • patstāvība.
  • Kustību rotaļas izmanto visos fiziskās audzināšanas posmos, sporta treniņu procesā (sevišķi plaši pirmsskolas, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērnu fiziskajā audzināšanā) un sadzīvē par aktīvās atpūtas līdzekli. Kustību rotaļas plaši izmanto ārstnieciskā fizkultūrā, stingri ievērojot, lai tās būtu pareizi izraudzītas un dozētas.