Mēmums

Mēmums

  • Var būt piedzimta vai agrā bērnībā iegūta dzirdes orgāna bojājuma (kurlmēmums) vai arī runas centru bojājuma sekas.
  • Mēmums — nepietiekami attīstīta runa vai pilnīgs runas trūkums bērniem ar normālu dzirdi.

Cēlonis

  • Runas centru bojājums, kas radies bērna embrionālās attīstības laikā, vai arī smadzeņu slimības un traumas, kuras bērns pārcietis līdz 2 — 3 gadu vecumam (pirms sācis runāt).
  • Ar to alālija atšķiras no alāzijas, kad cilvēkam zūd jau izveidojusies runa (piemēram, galvas smadzeņu satricinājuma, kontūzijas, audzēja vai insulta radīta galvas smadzeņu bojājuma dēļ).