Mūža ilgums

Mūža ilgums

  • Laika posms no organisma dzimšanas līdz nāvei.
  • Tas var būt ļoti dažāds, izšķir vidējo mūža ilgumu, kas aprēķināts no noteikta indivīdu skaita, un potenciālo mūža ilgumu, ko sasniedz labvēlīgos apstākļos.
  • Mūža ilgumu ierobežo novecošana, cilvēka vidējais mūža ilgums ir nepastāvīgs lielums, jo atkarīgs ne tik daudz no bioloģiskiem, cik no sociāliem faktoriem.
  • Eiropā 16. gadsimtā cilvēka vidējais mūža ilgums bija 21 gads, 17. gadsimtā — 26 gadi, 18. gadsimtā — 34 gadi, bet 20. gadsimta sākumā sasniedza 50 gadus, bet mūsdienās — 70 gadus. Mūža ilguma pagarināšanās saistīta ar medicīniskās apkalpošanas uzlabošanos, medicīnas sasniegumiem jaunu ārstniecisku vielu ieviešanā (antibiotikas u.c), kā arī ar dzīves līmeņa paaugstināšanos.