Nags

Nags

  • Plāna, caurspīdīga, liekta ragvielas plātnīte uz pirksta gala mugurējās virsmas, ādas derivāts.
  • Nags aizsargā jutīgo pirkstu galus (tāpēc svarīga nozīme ir pareizai nagu kopšanai) un palīdz satvert sīkus priekšmetus. Nagā nav ne asinsvadu, ne nervu, katrs nags ieguļ naga gultnē, kas saistīta ar pirksta pēdējā kauliņa kaulplēvi, izšķir naga brīvo malu, ķermeni un sakni.
  • Sakne atrodas ādā, nags augšanas zonā, kuru veido dzīvas šūnas, kas nepārtraukti vairojas, tur atrodas arī asinsvadi un nervi. Naga sakni un ķermeni ietver ādas kroka — naga valnītis, no tā uz naga uzgulst plāna plēvīte — virsādiņa. Nagi aug nepārtraukti, rokam ātrāk nekā kājām.

Naga struktūra:

  • naga plātnīte;
  • naga gultne;
  • naga gultnes rieva;
  • naga mēnestiņš;
  • naga valnītis;
  • naga sakne.