<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PJMLCP" <br>height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poliomielīts

Poliomielīts

  • Pirmo reizi reģistrēta 1840. Gados, šī slimība izplatās ar inficēta ūdens un ēdiena starpniecību.

Simptomi

  • Daudzos gadījumos sipmptomi parādās tikai tad kad slimība nonāk asinsritē. Tā izpaužas kā paralīze un muskuļu vājums.

Ārstēšana

  • Deviņdesmito gadu sākumā tā strauji izplatījās, bet ļoti operatīvas un kompetentas apkarošanas rezultātā, tā ir pilnībā izskausta 36 pasaules valstīs. Kopš 2006. gada slimība tiek uzskatīta par endēmisku tikai 4 valstīs.