Priekšstats

Agrāk uztvertā jutekliskā veidola (asociāciju izraisīta) reprodukcija smadzenēs.

  • Indivīduālie priekšstati attiecas uz noteiktu priekšmetu vai personu, piemēram, konkrētu māju, grāmatu, draugu.
  • Vispārinātie priekšstati attiecas uz līdzīgu priekšmetu kopumu, piemēram, māju, grāmatu, draugu vispār.
  • Pieaugušam cilvēkam priekšstats parādās apziņā arī attiecīga vārda veidā, daļai cilvēku priekšstats spēj sasniegt lielu spilgtumu (eidētiskie tēli), piemēram, mākslinieks redzētu ainavu atceras tikpat spilgtu kā īstenībā, taču vesels cilvēks nekad nesajauc priekšstatu ar īstenību.
  • Dažās psihiskās slimībās priekšstats sasniedz un pārsniedz uztveres tēlu spilgtumu un cilvēks sajauc priekšstatu ar īstenību (halucinācijas).
  • Priekšstata fizioloģiskais pamats ir agrāk (uztveres procesā) izveidojušos neirālu pagaidu sakaru funkcionālo sistēmu, arī galvas smadzeņu garozas šūnu struktūrā kodētās inforrmācijas aktivēšanās (atmiņa).