Psihiskā darbība

Galvas smadzeņu nervu šūnu aktivitātes izpausme uztverē, atmiņā, priekšstatos, motīvos, emocijās, domāšanā, iztēlē, runā un rīcībā, tā atspoguļo objektīvo īstenību un nodrošina cilvēka darbības atbilstību mainīgajiem dabas un sabiedriskās vides apstākļiem. («augstākā nervu darbība».)

  • Psihiskās darbības augstākā izpausme — izziņa un sabiedriski derīgais darbs dod cilvēkam iespēju apgūt cilvēces garīgās un materiālās vērtības, piedalīties to vairošanā un līdz ar to izveidoties par radošu un atbildīgu sabiedrības locekli.
  • Psihiskās darbības fizioloģiskais pamats ir maņu orgānu kairinājumu izraisīto impulsu dinamika galvas smadzenēs (uztvere, atmiņa, domāšana, emocijas,- retikulārā formācija).
  • Rezultātā tiek aktivēts ļoti daudz nervu šūnu un rodas sakari, kas apvienojas savstarpēji pakārtotās funkcionālajās sistēmās, tās veido gaidāmo notikumu un cilvēka darbības mērķu neirālos modeļus, šie modeļi organizē atbilstošu rīcības programmu, kuras izpildes gaitā darbības gaidāmā rezultāta neirālais modelis tiek salīdzināts ar darbības faktisko rezultātu un atkarībā no to atbilstības vai neatbilstības tiek veikta korekcija un veidoti jauni modeļi un programmas.