Reaktivitāte

  • Organisma spēja reaģēt uz apkārtējās vidēs faktoru iedarbību.
  • Organisma atbildes reakcijas var būt ļoti dažādas, sākot ar vienkāršiem aizsargrefleksiem un beidzot ar ļoti komplicētām parādībām, piemēram, drudzi, iekaisumu, alerģiju, imunitāti.
  • Reaktivitāte ir visu organismu pamatīpašība, visu vienas sugas organismu reaktivitātes pamatā ir bioloģiskā (fizioloģiskā) jeb sugas reaktivitāte — spēja pielāgoties sugai atbilstošajiem vides apstākļiem, izstrādāt šai sugai specifiskas antivielas un atbildēt ar vienādām alerģiskām reakcijām.
  • Tā kā līdzīgā vidē vienas un tās pašas sugas viens organisms saglabājas labāk nekā otrs, izšķir vēl individuālo reaktivitāti, tā atkarīga no ģenētiskiem faktoriem, vecuma, dzimuma, dzīves veida, uztura u.c. apstākļiem.
  • Individuālā reaktivitāte labi parādās profilaktiskajos pasākumos pret infekcijas slimībām, piemēram, pret ievadīto difterijas anatoksīnu aktīvas antivielas rodas tikai apmēram 20% cilvēku.
  • Bērna organismā reaktivitāte vēl nav pietiekami izveidota, jaundzimušajiem un zīdaiņiem infekcijas procesam bieži pievienojas intoksikācija, krampji, orgānos nav pieaugušajiem raksturīgo iekaisuma pazīmju.
  • Reaktivitāte ir pavājināta arī vecumā, sirmgalvjiem nereti nāves cēlonis ir plaušu karsonis, kas noris bez t paaugstināšanās, klepus u.c. šai slimībai raksturīgiem simptomiem.
  • Parasti organisma reaktivitāte saistīta ar tā rezistenci, lai gan ir arī izņēmumi, piemēram, dzīvniekiem ziemas guļas laikā reaktivitāte samazināta, bet rezistence palielināta.
  • Medicīnā reaktivitātes jēdzienu lieto slimnieka vispārējā stāvokļa raksturošanai, piemēram, iekšķīgo un infekcijas slimību klīnikā runā par reaktīvām (hipererģiskām), mazreaktīvām (hipoerģiskām) un areaktīvām (anerģiskām) slimības formām.
  • Reaktīvām formām slimības gaita ir strauja vai pat ļoti strauja, ar izteiktām funkcionālām pārmaiņām. Mazreaktīvas slimības gaita ir kūtra, simptomi vāji, antivielu izstrāde, fagocitoze u.c. aizsargreakcijas pavājinātas, vēl vājākas šīs pazīmes ir areaktīvām formām- iespēju pastiprināt organisma pielāgošanos vides apstākļiem ar pilnvērtīgu uzturu, pareizu dzīves veidu, regulāru atpūtu u.c. Izmanto cīņai pret infekcijas slimībām.